Estudio inundabilidad PDU CRT

"Arrel de la necessitat de contractació d’un Estudi d’Inundabilitat, l’ICGC va contactar amb l’empresa HidrojING. El resultat del seu treball ha estat professional i satisfactori, en relació a les feines acordades corresponents a modelitzacions i simulacions hidrològiques i hidràuliques uni i bidimensionals. L’assistència tècnica per part d’HidrojING ha permès l’execució dels treballs en els terminis previstos, a través d’un treball conjunt i coordinat. HidrojING presenta experiència en temes d’hidràulica fluvial superficial, i en concret, en els programaris HecRas i Iber, indispensables per l’execució dels treballs sol•licitats, així com en l’ús d’eines CAD i SIG. En Jordi Oliveras ha demostrat versatilitat, adaptabilitat i capacitat d’interpretació de problemàtiques i de resultats."

− Anna Martí Pérez – ICGC, Grup Inundabilitat

Participa en HidrojING, aporta tu comentario. Gracias!!!